Bài 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện

Học lý thuyết đan xen thực hành trên chứng từ thật từ doanh nghiệp, giúp bạn dự toán, định mức và hiểu về quy trình kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì

 1. Các yếu tố bên trong
 • Suy nghĩ là năng lượng, các suy nghĩ cốt lõi lặp đi lặp lại thành niềm tin cốt lõi, niềm tin cốt lõi tạo ra hiện thực. Câu chuyện chúng ta nói với bản thân mình hàng giờ, hàng ngày sẽ quyết định đến sức khỏe của chúng ta.
 • Cảm xúc: là các năng lượng vận động, kết hợp với suy nghĩ tạo ra thực tại vật lý của chúng ta

2. Các yếu tố bên ngoài

 • Năng lượng Prana
 • Nhận thức tập thể: gia đình, đoàn thể, xã hội, thế giới, hành tinh
 • Không khí
 • Âm thanh
 • Ánh sáng
 • Nước
 • Thực phẩm cứng
 • Trường điện từ
 • Trường từ tính
 • Kim loại nặng: thủy ngân (mỹ phẩm, hải sản, thuốc tây y), đồng, nhôm…
 • Hóa chất từ môi trường

 • Thời lượng: 13 giờ
 • Giáo trình: 7 bài
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Được hỗ trợ đồng hành và tham gia vào nhóm những người đã học

Giới thiệu về khóa học

Mô tả

 

Mục tiêu

 • Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến Sức khỏe cả thân, tâm và trí
 • Hệ thống hóa những yếu tố then chốt bạn cần phải nắm được và hiểu rõ
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bài 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện”

Nội dung khóa học

KHOA HỌC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Bài 1 Nguồn gốc của bạn

Bài 2 Vai trò của bạn trong thế giới

Bài 3 Thí nghiệm khoa học gây sốc về nguồn gốc và vai trò của bạn trong Vũ Trụ

Bài 4 Sự thật về tiềm năng của cơ thể bạn

Bài 5 Sức khỏe là bình thường, bệnh tật là bất thường

Bài 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện

Bài 7 Áp dụng Lối Sống Xanh

Chương 1

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 3

Bài 3

Bài 3

Chương 2

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 3

Bài 3

Bài 3

Khóa học khác