Bài 2 Vai trò của bạn trong thế giới

Vai trò của bạn là người sáng tạo và có tác động ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới xung quanh. Tất cả đều là một, có chung nguồn gốc. Bạn là người luôn sáng tạo, trong từng giây phút của sự tồn tại, tích cực hoặc tiêu cực.

Bạn sẽ học được gì

 • Vai trò của bạn là góp phần vào sự tiến hóa của xã hội, thế giới và Vũ trụ thông qua sức mạnh sáng tạo và tình yêu thương bên trong mình.
 • Bạn với những người khác đều là người sáng tạo, có chung nguồn gốc từ trường năng lượng nguyên thủy. Từ đó, bạn sẽ thấy sự công bằng khi chúng ta đến thế giới này, tất cả đều có khả năng sáng tạo như nhau. Sự khác nhau là nhận thức và cách sử dụng khả năng sáng tạo đó.
 • Bạn là người góp phần vào sự tiến hóa của Vũ trụ thông qua sức mạnh sáng tạo là suy nghĩ, lời nói và cảm xúc của mình. Vai trò của bạn vô cùng quan trọng trong tiến trình tiến hóa của toàn Vũ trụ. Truyền thông và các thông tin khác đã, đang và luôn nói ngược lại, vì vậy tạo ra trạng thái tiêu cực, sợ hãi từ đó tạo ra hiện thực như chúng ta thấy chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo, phá hủy môi trường, chia rẽ tôn giáo và sắc tộc…
 • Động thực vật cũng là năng lượng có tần số khác, cùng chung nguồn gốc từ trường năng lượng nguyên thủy. Chúng đều có cảm xúc và nhận thức giống như bạn.
 • Tại sao người Do Thái lại giỏi nhất thế giới? Tại sao họ lại cầu nguyện trước khi ăn?
 • Quy luật Nhất thể: tất cả chúng ta đều là một, chúng ta là thế giới và thế giới là chúng ta. Tất cả đều sinh ra từ Trường năng lượng gốc, cùng chung 1 cha mẹ, nên điều tuyệt vời nhất chúng ta làm là yêu thương tất cả vô điều kiện, Phật giáo gọi là tình yêu đại đồng.
 • Tâm trí hay nhận thức của mỗi người không phải riêng biệt mà kết nối với Tâm trí hay nhận thức Vũ trụ, tổng thể của mọi tâm trí/nhận thức, nơi Tâm trí/Nhận thức Vũ trụ đóng vai trò như trường thông tin chứa mọi thứ. Sự kết nối giữa chúng ta với thế giới xung quanh là rất chặt chẽ, sự thay đổi của mỗi phần trong đó ảnh hưởng tới tổng thể và ngược lại. Đó là lý do những vĩ nhân, thiên tài thực sự rất khiêm nhường vì họ biết mình chỉ là trung gian tải thông tin sẵn có trong trường thông tin chứa mọi thứ đã, đang và sẽ tồn tại trong Vũ trụ.
 • Điều bạn làm cho bản thân chính là làm cho người khác, và ngược lại làm cho người khác chính là làm cho bản thân.
 • Khi bạn yêu thương bản thân, bạn đang yêu thương những người khác, và ngược lại. Vì vậy dành thời gian chăm sóc bản thân là việc thể hiện tình yêu thương đối với chính bản thân mình.
 • Quy luật vàng: hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.
 • Kinh Thánh “hãy coi người khác như anh em của người”
 • Công thức sáng tạo: Sáng tạo = Suy nghĩ + cảm xúc (tích cực hoặc tiêu cực)
 • Bạn luôn sáng tạo, trong mỗi giây phút tồn tại, bạn chỉ có thể sáng tạo tích cực hoặc tiêu cực, hay bạn chỉ có thể sống với tình yêu thương hay nỗi sợ hãi.
 • 2 điều răn mới: nhớ rằng mình là ai, đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử

 • Thời lượng: 13 giờ
 • Giáo trình: 7 bài
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Được hỗ trợ đồng hành và tham gia vào nhóm những người đã học

Giới thiệu về khóa học

Mô tả

Mục tiêu

 • Hiểu vai trò của bản thân trong thế giới
 • Hiểu mối quan hệ của bản thân với người khác
 • Hiểu mối quan hệ của bản thân với sinh vật sống trong Vũ Trụ
 • Nắm được công thức sáng tạo của Luật Hấp dẫn, quy luật mạnh nhất trong Vũ Trụ
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bài 2 Vai trò của bạn trong thế giới”

Nội dung khóa học

KHOA HỌC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

Bài 1 Nguồn gốc của bạn

Bài 2 Vai trò của bạn trong thế giới

Bài 3 Thí nghiệm khoa học gây sốc về nguồn gốc và vai trò của bạn trong Vũ Trụ

Bài 4 Sự thật về tiềm năng của cơ thể bạn

Bài 5 Sức khỏe là bình thường, bệnh tật là bất thường

Bài 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện

Bài 7 Áp dụng Lối Sống Xanh

Chương 1

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Khóa học khác